Web Analytics

content

content


Multiplex Publishing
werken aan een duurzame wereld

Home
About us
News
Portfolio
Werken aan duurzaamheid
Contact
Home
Welkom op de site van Multiplex Publishing B.V. (MPP)

MPP is een afwijkende idealistische uitgeverij met bijzondere producten.

Doelen van Multiplex Publishing B.V.

MPP stelt zich ten doel om middels zijn activiteiten en publicaties iedereen te laten zien welke mogelijkheden en middelen er zijn waarmee iedereen individueel kan bijdragen aan de verduurzaming van onze wereld. Er zijn ruim voldoende duurzame producten systemen en aanpassingen als ook vele concepten en businessmodellen, en er komen er steeds meer bij, die dit mogelijk gaan maken. Niemand hoeft meer dadenloos af te wachten tot het moment dat het te laat zal zijn en de realiteit ons ingehaald zal hebben.

MPP wil de voedingsbodem zijn voor zijn bezoekers zodat we kunnen toewerken naar een transitie van onze wereld zonder uitstoot van broeikasgassen en verkwisting van energie en grondstoffen. Een mensheid die meer in balans is zijn reeds ernstig over belaste leefwereld. Ook kan er gestopt worden met de verkwisting van onze grondstoffen want er is voldoende kennis aanwezig om Cradle-to-cradle te produceren en Cleantech industrieën op te zetten en toe te werken naar een Circulaire Economie.

MPP wil een bijdrage leveren aan het halen van de gestelde 2020 en 2050 doelen. Het stelt platforms ter beschikking aan iedereen die inhoudelijk wil bijdragen aan deze doelen.
Primaire drijfveer is om de wereld zoals we momenteel kennen duurzaam leefbaar te maken (en te houden) en beter en schoner achter te laten voor onze (klein-)kinderen. Hierin moeten we de collectieve belangen en ambities vooropstellen in plaats van individuele belangen. Pas als we dit doen kunnen we toewerken naar integrale duurzame oplossingen voor de lange termijn.

Over Multiplex Publishing B.V.

Sinds medio januari 2014 in Multiplex Publishing B.V. (MPP) opgericht en heeft een heel aantal URL’s overgenomen waaronder de websites die u vind onder onze Portfolio.

Search...
Onze laatste tweets

Emwerk

Energielabel advies

Link toevoegen

Link toevoegen